تماشا کنید: بیخ گوش ایران / طالبان چگونه در حال تصرف افغانستان است؟ این اتفاق چه خطراتی برای ایران دارد؟ چرا طالبان امروز و دیروز تغییر نکرده؟ و نگاه‌ها در تهران در مورد این گروه چیست؟+ویدیو

تماشا کنید: بیخ گوش ایران / طالبان چگونه در حال تصرف افغانستان است؟ این اتفاق چه خطراتی برای ایران دارد؟ چرا طالبان امروز و دیروز تغییر نکرده؟ و نگاه‌ها در تهران در مورد این گروه چیست؟+ویدیو

سخنگوی دفتر سیاسی طالبان اخیرا گفته که ۸۰ درصد خاک افغانستان به تصرف آنها درآمده. این در حالی است که تا دو ماه پیش گفته می شد طالبان یک پنجم خاک افغانستان را در اختیار دارد.

چیزی یافت نشد !